Jakobskirken

Jakobskirken er opført i 1974 og består af en kirkesal, menighedscenter og diverse kontorer, depoter mv. fordelt på tre etager, henholdsvis kælder, stue og 1. sal. I år 1984 er der blevet udvidet ad flere omgange med en større tilbygning.

Inden ombygningen var der problemer med trækgener og manglende varme i flere lokaler. I kirkesalen og menighedssalen, hvor der er stor loftshøjde, var der meget varmt om sommeren og tilsvarende koldt om vinteren.

Efter en vurdering af kirkens installationer, vurderede vi at der skulle udføres en dimensionering og udskiftning af varmeanlægget i den oprindelige bygning fra 1974, baseret på nye varmetabsberegninger for korrekt dimensionering af varmegivere.

I selve kirkesalen og menighedscentret ændredes opvarmningen fra ventilationsopvarmning til strålevarme for at sikre en bedre varmefordeling og lavere varmeforbrug. Ventilationsaggregatet udskiftedes til et nyt og tidssvarende anlæg.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Jakobskirken i Roskilde i forbindelse med projektet vedrørende ventilation og varmeinstallation.

Rådgivningen omfattede indledende løsningsforslag med budget samt komplet projektering og udbud, efterfulgt af byggeledelse med fagtilsyn og aflevering.

Projektnavn

Jakobskirken

Projektadresse

Astersvej 11,
4000 Roskilde

Samlet areal

1.587 m²

Projektperiode

Maj 2018 - September 2019

Bygherre

Sønder Sogns Menighedsråd

Entreprisesum

< 2.000.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Kemp & Lauritzen

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
3178 4011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45