Solbjerg Parkkirkegård

Ingeniørrådgivning løser problem med dårlig opvarmning

Solbjerg Parkkirkegård ligger på Frederiksberg, og rummer blandt andet et kapel og en bygning til opmagasinering, Materialgården.

 Kapellet er en enetagers rød murstensbygning, hvis radiatorer blev forsynet med varme af et oliefyr placeret i jord.

Materialgården var på samme vis delvist opvarmet fra kælder til 1. sal, mens resten af bygningen, som anvendes til opmagasinering af materiel, forblev uopvarmet.

 Den eksisterende varmeforsyning til begge bygninger blev udskiftet fra oliefyr til et luft til vand varmepumpeanlæg. Grundet anlæggets laverer temperatursæt, medførtes en forringelse af de eksisterende radiatores ydelse, hvorfor samtlige radiatorer i begge bygninger måtte udskiftes.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har for Frederiksberg Kommune ageret rådgivende ingeniør i forbindelse med etablering af udskiftning fra den eksisterende varmeforsyning til nyt luft til vand varmepumpeanlæg på Solbjerg Parkkirkegård.

Projektnavn

Solbjerg Kirkegård

Projektadresse

Roskildevej 54a,
2000 Frederiksberg

Samlet areal

ca. 780 m²

Projektperiode

2020 - 2021

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprisesum

ca. 1 mio. kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45