Birkebo Børnehave

Bedre ventilation i børnehave

I Solrød Kommune ligger Birkebo Børnehave, en integreret institution med vuggestue og børnehave, og med plads til 75 børn.

Der har fra kommunens side været et ønske om bedre ventilation i bygningen og i den forbindelse et nyt ventilationsanlæg. Anlægget skulle dække luftskiftet for både institution og personalerum og der blev etableret et nyt mekanisk ventilationsanlæg med balanceret luftskifte. Anlæggets luftmængder reguleres efter temperatur- og CO2-niveau for hvert enkelt opholdsrum.

Ventilationen er udført som opblandingsventilation, med loftarmaturer for indblæsning i opholdsrum. Udsugningen er placeret centralt og der er etableret udsugning fra puslerum, toiletter og garderober.

Anlægget er sikret mod brand- og røgspredning, med lovpligtig brandautomatik i henhold til gældende standard.

SORI’s ingeniørydelser

For Solrød Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været ingeniørrådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres ny mekanisk ventilation og CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) i Birkebo Børnehave.

Vores ingeniørrådgivning har omfattet indledende projektforslag med budget samt projektering af ventilation med efterfølgende tilsyn.

Projektnavn

Birkebo Børnehave

Projektadresse

Parkvej 5,
2680 Solrød Strand

Samlet areal

260 m²

Projektperiode

Februar 2020 - Maj 2020

Bygherre

Solrød Kommune

Entreprisesum

ca. 600.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45