Gråsten Slot

For Slots- og Kulturstyrelsen er der blevet udført registrering og projektering i forbindelse med brugsvandsinstallationerne og el på Gråsten Slot.

Forekomst af Legionella viste sig i 2019 efter prøver på varmtvandsinstallationerne. Grundet dette udfald var der et ønske fra Slots- og Kulturstyrelsen om at få lokaliseret forhold i brugsvandsinstallationerne, som kunne give risiko for bakterievækst og komme med forslag til ændringer i driften og eventuelle udskiftninger af denne.

Udover arbejdet med brugsvandsinstallationen, er også udarbejdet en plan for lynafledning for Gråsten Slot.

SORI’s ydelser

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle udføres indledende undersøgelser, samt udarbejdes et projekt for hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger.

 Der er her foretaget en registrering af alle brugsvandsinstallationer til slottet og de tilhørende ejendommen og i den forbindelse også udarbejdet en række forslag til ændringer, herunder udskiftninger. Dertil er udarbejdet lynafledning for slottet.

Billede af Graasten Slot

Projektnavn

SLKS Gråsten Slot

Projektadresse

Slotsbakken,
6300 Gråsten

Samlet areal

Slottet og tilhørende ejendomme

Projektperiode

December 2019 - Juli 2020

Bygherre

Slots- og kulturstyrelsen

Entreprisesum

Fortrolig

Entrepriseform

Fagentreprise

Aflevering

 Juli 2020

Entreprenør

Bred VVS, Schneider Electric, Elektrikeren

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse og tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45