AB Valkyrien

Vedligeholdelsesplan for boligforening

AB Valkyrien er en gammel andelsforening fra 1925 på Nørrebro. I forbindelse med en opfølgning af vedligeholdelse af ejendommens installationer, kontaktede AB Valkyrien Ingeniørfirmaet SORI for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der beskriver eksisterende forhold og klarlægger tilstanden af de væsentligste tekniske installationer og bygningsdele i boligejendommen. Vedligeholdelsesplanen skal give en overordnet beskrivelse af andelsforeningens nuværende stand og belyse fremtidige projekter, der bør udføres indenfor en periode på 10 år.

 Formålet med vedligeholdelsesplanen, er at hjælpe bestyrelsen med at planlægge og prioritere fremtidige vedligeholdelsesbehov.  Vedligeholdelsesplanen vedrører udelukkende tekniske installationer, herunder:

  • Spildevandsinstallationer i bygningen
  • Brugsvand
  • Varme
  • Ventilation
  • EL / Svagstrøm

 Til vedligeholdelsesplanen blev der udarbejdet et 10-årigt vedligeholdelsesbudget. På den måde kunne boligforeningen bevare overblikket over ejendommens tilstand og kommende vedligeholdelsesarbejder og udgifter. Planen opdeler og prioriterer vedligeholdelsesarbejder i den rækkefølge, der vurderes hensigtsmæssigt i bygningsmæssig-og økonomisk forstand.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan for en boligejendom er en plan for regelmæssig vedligeholdelse af bygninger. Formålet med en vedligeholdelsesplan er at sikre, at boligejendommen forbliver i god stand og at dens værdi bevares eller forøges.

 En vedligeholdelsesplan kan omfatte opgaver som at udføre regelmæssige eftersyn af bygningen og bygningens installationer, foretage reparationer og opgraderinger, sikre boligejendommen mod skader fra vejr og andre faktorer, og planlægge for fremtidig vedligeholdelse. Ved at følge en vedligeholdelsesplan kan man sikre, at boligejendommen forbliver sikker og behagelig at bo i, og at den bevarer eller forøger sin værdi over tid.

 En vedligeholdelsesplan kan også være nyttig for ejere af boligejendomme, der ønsker at leje deres ejendom ud. Ved at sikre, at boligejendommen er i god stand, kan man tiltrække kvalitetslejere og opretholde en god indtjening fra udlejningen.

 Alt i alt kan en vedligeholdelsesplan være en nyttig investering for at sikre en velfungerende og værdifuld boligejendom.

Projektnavn

AB Valkyrien

Projektadresse

Sigynsgade 4
2200 København N

Samlet areal

2.253 m²

Projektperiode

Ikke oplyst

Bygherre

AB Valkyrien

Entreprisesum

Ikke oplyst

Entrepriseform

Ikke oplyst

Entreprenør

Ikke oplyst

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Vedligeholdelsesplan med budget

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45