Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen i Frederiksberg Kommune er fra 1899, og har et samlet etageareal på 1.124 m² fordelt fra kælder til 4. sal.

Skolens eksisterende ventilationsanlæg var fra 1983 og ydede et konstant luftskiftet (CAV) i ejendommens arbejds- og undervisningslokaler.

De gamle aggregater blev demonteret og bortskaffet til fordel for to nye aggregater med roterende varmegenvindig og elvarmeflader.

Det eksisterende kanalsystem blev bevaret og i forbindelse med projektet renset. Afslutningsvist blev der udført en komplet indregulering af armaturer, spjæld og aggregater for skolens ventilationsanlæg.

SORI’s ydelser
Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Frederiksberg Kommune i forbindelse med udskiftning af to ventilationsaggregatet på Ny Hollænderskolen.

Rådgivningen har omfattet indledende løsningsforslag og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.

Projektnavn

Ny Hollænderskolen

Projektadresse

Dr. Priemes Vej 3,
1854 Frederiksberg

Samlet areal

1.124 m²

Projektperiode

Maj 2019 – August 2019

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprisesum

ca. 125.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45