Ny Hollænder SFO, Palæet

For Frederiksberg Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været underrådgiver for Arkitekturlab. Projektet har omhandlet Ny Hollænder SFO, Palæet, som har haft
problemer med dårligt indeklima, luftkvalitet og varme. Problematikkerne har kommunen valgt at tilvejebringe med et nyt ventilationsanlæg til institutionen.

Vi har projekteret et nyt ventilationsanlæg for hele ejendommen. Anlægget betjener undervisningslokaler, faglokaler og kontorer, og er placeret i bygningens kælder, hvor der er etableret et nyt ventilationsrum. 

Det nye balancerede ventilationsanlæg er udført med varmegenvindig. Luftskiftet i institutionens basislokaler er variabelt (VAV), hvor det i de øvrige lokaler er konstant (CAV).

Der er for anlægget etableret CTS til styring og overvågning af ventilationen inklusiv rumsensorer med CO2- og temperatur-indikatorer, i hver VAV-zone.

SORI’s ydelser

Som underrådgiver for Arkitekturlab har Ingeniørfirmaet SORI haft ansvaret for projektering af et nyt mekanisk, balanceret ventilationsanlæg til Ny Hollænder SFO, Palæet.

Projektnavn

Ny Hollænder SFO, Palæet

Projektadresse

Hortensiavej 3,
1856 Frederiksberg C

Samlet areal

2.062 m2

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprisesum

ca. 690.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45