SPECIALISERET RÅDGIVNING

ENERGI, INDEKLIMA OG INSTALLATIONER
VEJ OG ANLÆG

VORES FOKUSOMRÅDER

icon_front_bygningsfysik

BYGNINGSFYSIK

Dokumentation for linjetab og kuldebroer i bygningens klimaskærm udarbejdes i programmerne HEAT2 og HEAT3

icon_front_el

EL OG CTS

Vi rådgiver om el- og bygningsautomatik. Typiske ydelser er indledende undersøgelser, projektering, tilsyn og bygningssyn, med forslag til lovliggørelse og energioptimeringer

icon_front_indeklima

ENERGI OG INDEKLIMA

Vi har et solidt erfaringsgrundlag omkring energi og indeklima. Indeklimasimulering udføres i BSIM, og vi udfører energiberegninger til ansøgning om byggetilladelse

icon_front_daylight

DAGSLYS

Dagslysberegninger i form af timebaserede beregninger med Daylight Autonomy eller dagslysfaktor. Det eftervises at bygningsreglementets krav overholdes og der udarbejdes dokumentation til DGNB-certificering

icon_front_vand

VAND OG AFLØB

Brugsvandsinstallationer og afløb projekteres og koordineres med de øvrige installationer. I forbindelse med renoveringer har vi gode erfaringer med relining af eksisterende faldstammer

icon_front_varme

VARME

Opvarmning kan ske på mange måder. Vi fastsætter behovet og finder den bedste løsning, hvad enten det er radiatorer, gulvvarme, strålepaneler eller en helt andel løsning

icon_front_vejoganlaeg

VEJ OG ANLÆG

Vi har erfaring med udarbejdelse af adskillige projekter indenfor vej, sti, parkering mv. samt tilhørende ledningsanlæg.  Vi tilbyder råd-givning indenfor byggemodning, LAR og skybrudssikring, samt ledninger i jord

icon_front_vent

VENTILATION OG KØLING

Vores kompetente rådgivere afdækker behovet, projekterer og følger projektet fra start til slut. Vi udfører desuden fejlsøgning og driftsoptimering af eksisterende anlæg

VIDEN, ERFARING OG TEKNISK INDSIGT

Vi varetager kundens interesser, også når det gælder økonomi i forbindelse med drift og udførsel. Vores sagsansvarlige ingeniør følger projektet tæt fra ideoplæg til projektering, tilsyn, aflevering og drift.

SORI er en stærk samarbejdspartner ved renoveringer og nybyggeri.

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

FI_logo-2

CVR: 36 53 31 45