SPECIALISERET INGENIØRRÅDGIVNING

ENERGI, INDEKLIMA OG INSTALLATIONER
VEJ OG ANLÆG

VORES FOKUSOMRÅDER

Forside ikon bygningsfysik

BYGNINGSFYSIK

Dokumentation for linjetab og kuldebroer i bygningens klimaskærm udarbejdes i programmerne HEAT2 og HEAT3

Forside ikon EL

EL OG CTS

Vi rådgiver om el- og bygningsautomatik. Typiske ydelser er indledende undersøgelser, projektering, tilsyn og bygningssyn, med forslag til lovliggørelse og energioptimeringer

Forside ikon indeklima

ENERGI OG INDEKLIMA

Vi har et solidt erfaringsgrundlag omkring energi og indeklima. Indeklimasimulering udføres i BSIM, og vi udfører energiberegninger til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Forside ikon Dagslys

DAGSLYS

Dagslysberegninger i form af timebaserede beregninger med Daylight Autonomy eller dagslysfaktor. Det eftervises at bygningsreglementets krav overholdes og der udarbejdes dokumentation til DGNB-certificering

Forside ikon brugsvand

VAND OG AFLØB

Brugsvandsinstallationer og afløb projekteres og koordineres med de øvrige installationer. I forbindelse med renoveringer har vi gode erfaringer med relining af eksisterende faldstammer

Forside ikon varme

VARME

Opvarmning kan ske på mange måder. Vi fastsætter behovet og finder den bedste løsning, hvad enten det er radiatorer, gulvvarme, strålepaneler eller en helt andel løsning

Forside ikon vej og anlæg

VEJ OG ANLÆG

Vi har erfaring med udarbejdelse af adskillige projekter indenfor vej, sti, parkering mv. samt tilhørende ledningsanlæg.  Vi tilbyder råd-givning indenfor byggemodning, LAR og skybrudssikring, samt ledninger i jord

Forside ikon ventilation

VENTILATION OG KØLING

Vores kompetente rådgivere afdækker behovet, projekterer og følger projektet fra start til slut. Vi udfører desuden fejlsøgning og driftsoptimering af eksisterende anlæg

INGENIØRER MED VIDEN, ERFARING OG TEKNISK INDSIGT

Som rådgivende ingeniører varetager vi kundens interesser og problemstilling hele vejen. Også når det gælder økonomi i forbindelse med drift og udførsel. Vores sagsansvarlige ingeniør følger projektet tæt fra ideoplæg til projektering, tilsyn, aflevering og drift. Det betyder, at I er sikret et trygt projekt gennem et samarbejde, hvor kommunikation, tillid og faglighed går hånd i hånd. 

SORI er en stærk samarbejdspartner ved renoveringer og nybyggeri.

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45