Nærheden

Søkvarteret

Ingeniørrådgivning til nybyggeri

Søkvarteret er en ny bydel i Nærheden, bestående af forskellige boligtyper, tæt på naturen. Området er beliggende syd for Hedehusene Station og grænser op til skinnerne i den nordlige ende. Her skal etagebebyggelse opføres mod jernbanen som en form for støjskærmende effekt for området. 

Det samlede projekt rummer cirka 160.000 m² bebyggelse svarende til 1.637 nye boliger.

Byggefelterne opføres som fire forskellige typer af bygninger. En blanding af rækkehuse, etageboliger, punkthuse og p-huse. Nærheden Søkvarter afgrænses mod sydvest af beskyttet skov og mose.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI projekterer energi, indeklima, installationer og byggemodning for de i alt 16 byggefelter i forbindelse med opførelse af den nye bydel Nærheden Søkvarter.

I forbindelse med energi og indeklima foretager vi som rådgivende ingeniører energiramme- og indeklimasimuleringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger. 
Som rådgivende ingeniører projekterer og dimensionerer vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse samt rækkehuse.

Når vi agerer ingeniørrådgiver, står vi for planlægning, projektering, dimensionering og koordinering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores kompetencer, som rådgivende ingeniører. 

Billede fra nærheden

Projektnavn

Nærheden, Søkvarteret

Projektadresse

Nærheden, Søkvarteret,
2640 Hedehusene

Samlet areal

167.384 m²

Projektperiode

September 2021 – august 2027

Bygherre

FB Gruppen A/S, PKA A/S mf.

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

NH Entreprise ApS

Arkitekter

Sweco Architects A/S

Ingeniører

Konstruktioner: AFRY AB
Brand: MOE

SORI’s ydelser

- Energi
- Indeklima
- VVS
- Ventilation
- Ledninger i jord

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45