Rådgivning i alle faser

Ingeniørfirmaet SORI tilbyder rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering. Fra indledende undersøgelser og disponeringer, til projektering og udbud, efterfulgt af tilsyn og aflevering. Arbejdet udføres for traditionelle bygherrer som kommuner, erhverv, boligforeninger og totalentreprenører.

Vi tilbyder desuden en række andre ydelser som projektering af arbejdstegninger, projektledelse, projektoptimering og fejlsøgning på eksisterende anlæg.

Ikon indledende undersøgelser
Indledende undersøgelser

Vi varetager projektledelsen fra projektets start, gennem projektering, udbud og licitation, samt under udførsel og aflevering,  med tidsplan og økonomistyring

Ikon projektering
Projektering

Energirammeberegninger, varmetabsberegninger og ansøgning om tilskud til energibesparende tiltag


Ikon tilsyn
Tilsyn og aflevering

Vi kontrollerer løbende at arbejdet er udført i henhold til aftalegrundlaget, samt gældende lovgivning og retningslinjer

Ikon projektledelse
Projektledelse

Vi varetager projektledelsen fra projektets start, gennem projektering, udbud og licitation, samt under udførsel og aflevering, med tidsplan og økonomistyring

Ikon energi

Energirammeberegninger, varmetabsberegninger og ansøgning om tilskud til energibesparende tiltag


Ikon indeklima
Indeklima

Rådgivning og indeklimasimulering i beregningsprogrammet Bsim der er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut


Ikon projektoptimering
Projektoptimering

Vi gransker projektet med henblik på optimering af den samlede løsning i forhold til energi, komfort og projektøkonomi

Ikon fejlsøgning
Fejlsøgning

Gennemgang af fejlbehæftede anlæg med forslag til forbedringer og eventuelt udbedring af registrerede fejl og mangler

Ikon installationer
Vurdering af installationer

Vi gennemgår ejendommens installationer med henblik på drift og økonomi til vedligeholdelse


Ikon vej og anlægsteknik
Vej- og anlægsteknik

Vi planlægger og projekterer nye forbindelser. Vi arbejder i Microstation OpenRoads, og tilbyder projektering af vej- og anlægsprojekter i 2D og 3D
 

Ikon byggemodning
Byggemodning

Med en godkendt lokalplan og en planlagt bebyggelse forvandles mark til by eller byggegrund. Vi inddrager forsyningsselskaber, myndigheder mv. og projekterer byggemodningen

Ikon skybrud lar
LAR og skybrudssikring

Vi tilbyder rådgivning indenfor LAR og skybrudssikring, som omhandler afledning, forsinkelse, fordampning og nedsivning af regnvand
 

"Vi bestræber os på at holde et højt fagligt niveau, med fokus på kundens behov. Kontakt mig så vi kan aftale et uforpligtende møde."

Mikkel Solhøj

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45