Semler HQ

Renovering af domicilejendom for Semler Gruppen A/S (SMC)

Renovering af Semler Gruppen A/S domicil i Brøndby. Ejendommen består i alt af seks bygningsafsnit med 1-3 etager.

Semler Gruppen A/S har foretaget en gennemgribende renovering og ombygning af den eksisterende domicilejendom, hvor der blandt andet er etableret storrumskontorer og mødelokaler, hvor det tidligere hovedsageligt var cellekontorer.

Vi har indledningsvis foretaget indeklimasimuleringer for at sikre, at krav til termisk indeklima overholdes for de nye storrumskontorer og mødelokaler.

De bygningsafsnit  der er udført som et typisk 70'er modulbyggeri, har en begrænset etagehøjde, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til installationer over de nye nedhængte lofter. Det blev derfor besluttet at etablere diffus ventilation med forsyning fra hovedkanaler i loftsrummet og central udsugning. Løsningnen er særdeles effektiv og der kan således blæse ind med lav temperatur og højt luftskifte uden risiko for træk i opholdszonen.

Vi har hjulpet som rådgivende ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for projektet og i den forbindelse varetaget de samlede ingeniørfag i forbindelse med indledende undersøgelser, projektering, fagtilsyn og aflevering.

Projektnavn

Semler HQ

Projektadresse

Park Allé 355,
2605 Brøndby

Samlet areal

4.500 m²

Projektperiode

Udført i etaper i perioden 2020 - 2022

Bygherre

Semler Gruppen A/S

Byggeledelse

SMC (SORI har foretaget fagtilsyn og aflevering)

Entreprisesum

ca. 10.000.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise + bygherreleverance på CTS

Entreprenør

KEH Gruppen ApS (Hovedentreprenør etape 1-6),
Frank D. Jørgensen ApS (Hovedentreprenør etape 7-8)
iKlima (ventilation)
Ltech (CTS)

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

Underrådgiver

ABC Rådgivende Ingeniører (konstruktioner)

SORI’s ydelser

- Indeklimaberegninger
- Ventilation
- CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)
- Konstruktioner

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
3178 4011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45