Brohuset

Brohus får længere levetid med nye installationer

Tæt på Kronborg Slot er Brohuset beliggende, et hus i to etager med tilhørende krybekælder fra 1753. Brohuset er tidligere anvendt som vagthus og er i dag en fredet bygning. Bygningen er i dag indrettet med café og kiosk i stueetagen og kontorer på 1. salen.

Brohuset ligger tæt på en mindre sø, hvor man tidligere har hentet varme fra til en varmepumpe. Ved rensning af søen blev slangerne beskadiget, og derfor er varmekilden i dag oliefyldte el-radiatorer.

Slots- og Kulturstyrelsen havde et ønske om at finde en ny, fornuftig energi- og klimavenlig opvarmningskilde med behørig hensyntagen til den fredet bygning. I den forbindelsen blev vandinstallationen skiftet fra vandstik til tapsteder, og de eksisterende el-radiatorer blev udskiftet til en luft til vand varmepumpe inklusiv ny rørføring samt raditorer. Dertil var der nogle ulovlige el-installationer, som blev udbedret og lovliggjort i forbindelse med renoveringen af Brohuset.

Ingeniørrådgivning til renoveringsprojekt

For Slots- og Kulturstyrelsen har Ingeniørfirmaet SORI været rådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres komplet ny vandinstallation samt varmeinstallation.

Som rådgivende ingeniører begyndte projektet med indledende løsningsforslag inklusiv budget og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.

Billede af Brohuset

Projektnavn

Brohuset

Projektadresse

Kronborgvej 1A
3000 Helsingør

Samlet areal

162 m²

Projektperiode

September 2021 – December 2021

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

Entreprisesum

VVS: ca. 406.000 kr.
El: ca. 60.000 kr.

Entrepriseform

Fagentreprise (el og VVS)

Entreprenør

Poul Sejr Nielsen og SIF

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45