Skolen ved Bülowsvej

Den treetagers røde murstens bygning på Fuglevangsvej danner rammerne for undervisningen på Skolen ved Bülowsvej.

Oprindeligt er byggeriet fra 1884 og der er efterfølgende etableret mekanisk ventilation.  

Efter et påbud har der skulle etableres nyt ventilationsanlæg for bygningen, primært tiltænkt undervisningslokalerne. Dette med henblik på at afhjælpe det forringede indeklima, luftkvalitet og varme. 

Der er for Skolen ved Bülowsvej etableret balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og variabelt luftskifte. Anlægget betjener her undervisningslokaler, faglokaler og kontorer.  Eksisterende lodrette murede ventilationskanaler er renset og genanvendt til hhv. indblæsning og udsugning fra de forskellige etager. Der er kun udført nye kanaler i det nødvendige omfang.

SORI’s ydelser

For Frederiksberg Kommune har vi været totalrådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres ventilation, CTS og ny belysning til 23 undervisningslokaler, i den over 100 år gamle ejendom på Fuglevangsvej 5.

Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af indledende projektforslag inklusiv budget, samet komplet projekter og efterfølgende tilsyn.

Projektnavn

Skolen ved Bülowsvej

Projektadresse

Fuglevangsvej 5,
1962 Frederiksberg

Samlet areal

2.352 m²

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprisesum

Ca. 5 mio. kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Projektopstart

2018

Aflevering

2019

Entreprenør

JS Ventilation A/S

Arkitekter

Arkitekturlab

Ingeniører

Christensen & Co. Arkitekter / Kjaer & Richter / 1:1 Landskab

SORI’s ydelser

Totalrådgiver, arkitekt og ingeniørfag

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45