Skolen ved Søerne

Ejendommen, som huser Skolen ved Søerne, er fra 1908. For Frederiksberg Kommune har vi foretaget udskiftning af ventilationsaggregater i uudnyttet loftsrum på skolen samt renovering af tre varmecentraler.

De eksisterende aggregater med tilhørende automatik er demonteret og bortskaffet, og to nye aggregater med integreret automatik og elvarmeflader er etableret.
De to nye anlæg er dimensioneret således at hvert anlæg betjener ét omklædningsrum med tilhørende toilet og læreromklædning. Indblæsningen er udført som opblandingsventilation, med armaturer i loft ved omklædning, og udsugningen er udført som armaturer i loft over brusere.

De tre varmecentraler er placeret i tre forskellige bygninger; to på Niels Ebbesensvej og en på Filippavej. Her er blandt andet foretaget udskiftning af varmeveksler, reguleringsventil og en række andre komponenter.

Generelt er komponenter tilsluttet eksisterende CTS anlæg.

SORI’s ydelser

For Frederiksberg Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været rådgiver i forbindelse med udskiftning af to ventilationsaggregater samt renovering af tre varmecentraler for Skolen ved Søerne.

Rådgivningen har omfattet indledende projektering, projektledelse samt efterfølgende og efterfølgende tilsyn.


Projektnavn

Skolen ved Søerne

Projektadresse

Niels Ebbesens Vej 10,
1911 Frederiksberg

Projektperiode

Juli 2019 – September 2019

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Registrering
- Projektering
- Projektledelse og tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45