Grønttorvet

For FB Gruppen A/S opføres ca. 2.200 boliger på grunden, der tidligere husede det gamle grønttorv. Den nye bydel Grønttorvet, bygges op som et helt nyt, grønt kvarter på et areal svarende til lidt over 20 fodboldbaner. Centralt på grunden etableres et grønt område
med underliggende parkeringskælder.

Den fremtidige bebyggelse på næsten 240.000 m² er fordelt på 23 byggefelter - herunder 2.300 boliger, bestående af boligkarréer, højhuse, byhuse og rækkehuse. Derudover opføres to børneinstitutioner, et supermarked, cafeer, butikker samt en 23.000 m² central park og flere mindre byrum i området.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været en del af projektet siden første spadestik, hvor vi har stået for projektering af installationer i ”Spor 2” der omfatter omkring halvdelen af byggefelterne.

Vi står for planlægning, projektering, dimensionering og koordering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores speciale.

Billede Grønttorvet

Projektnavn

Grønttorvet

Projektadresse

Grønttorvet,
2500 Valby

Samlet areal

240.000 m²

Projektperiode

2016 – 2021

Bygherre

FB Gruppen A/S og PKA A/S

Entreprisesum

+ 5 mia. kr.

Entrepriseform

Partnersamarbejde / andet

Entreprenør

Ingcon A/S

Arkitekter

Årstiderne Arkitekter A/S, RUBOW arkitekter A/S m.fl.

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI, AFRY, m.fl.

SORI’s ydelser

– Energi
– Indeklima
– Ventilation
– VVS i bygning (Vand, varme, afløb, gas)
– Byggemodning
– Ledninger i jord

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45