Nærheden Kvarterhus

Nyt fælles hus

For Nærheden P/S opføres et nyt fælleshus med køkken og spiseområde, Nærheden Kvarterhus. Kvarterhuset er beliggende i Høje-Taastrup kommune og er ét af flere. Det første kvarterhus bygges i ét plan på ca. 200 m² og placeres centralt ud til den kommende Skolepark tæt på skole og indkøb.

Fælleshuset opføres i bæredygtige materialer, næsten udelukkende træ, med fokus på at minimere CO2-udledning - under og efter opførelse. Byggeriet består af diverse lokaler som køkken, opholdsrum, toiletfaciliteter, depoter mm. Nærheden Kvarterhus skal danne ramme for ét af bydelens mødesteder og give beboerne et samlingspunkt til eksempelvis fællesspisning, filmaftner og meget andet.

Vores ingeniørrådgivning dækker

Ingeniørfirmaet SORI har været underrådgiver for ABC Rådgivende Ingeniører og i den forbindelse projekteret installationer for bygningen samt ledninger i jord. Her er desuden etableret mekanisk balanceret ventilation i køkkenet, og i opholdsrum er der etableret naturlig ventilation ved automatiserede vinduer. Derudover er projekteret installationer i forbindelse med indeklima, VVS i bygningen samt afløb og el.

Billede Nærheden

Projektnavn

Nærheden Kvarterhus

Projektadresse

Urtehaven 4,
2640 Høje-Taastrup

Samlet areal

238 m²

Projektperiode

Januar 2021 - ultimo 2021

Bygherre

Nærheden P/S

Entreprisesum

Fortrolig

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

KBS A/S

Arkitekter

Panum&Kappel

Ingeniører

ABC Rådgivende Ingeniører

SORI’s ydelser

- Ventilation
- Indeklima
- VVS i bygning (vand, varme og afløb)
- El
- Ledning i jord

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45