Holbæk Have

Holbæk Have bliver til  

Holbæk Have bliver navnet på den nye bydel som med tætte gadeforløb, varierende byrum og blandede funktioner i form af ca. 1.000 boliger bliver opført i tæt samspil med fællesfunktioner, daginstitutioner mv. Det nye kvarter er i gang med at blive opført mellem den eksisterende, historiske by og grønne områder i sydøst, hvor det gamle stadion, boldbaner og idrætsforeninger er beliggende i dag.

Placeringen er særlig unik - tæt på vand, station, centrum, fælleden og Østre Kirkegård. Fælles for bydelsprojektet er en grøn profil, og indtagende LAR-løsninger. Der er bl.a. håndteret regnvand i terræn således at vandet føres via render, grøfter og kanaler til bassiner i det centrale grønne område.

Ingeniørrådgivning til energi, indeklima, installationer og byggemodning:

Ingeniørfirmaet SORI projekterer energi, indeklima, installationer og byggemodning for projektet i Holbæk i forbindelse med opførelse af den nye bydel Holbæk Have. I forbindelse med energi og indeklima foretager vi energiramme- og indeklimasimu-leringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger. Vi projekterer og dimensionerer vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse samt rækkehuse.

Vi står for planlægning, projektering, dimensionering og koordering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og sky-brudssikring er desuden en del af vores speciale. 

Projektnavn

Holbæk Have

Projektadresse

Holbæk Have
4300 Holbæk

Samlet areal

177.250 m²

Projektperiode

2020 - 2025

Bygherre

Holbæk Kommune

Entreprisesum

ca. 2.500.000 kr.

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

Ingcon A/S

Ingeniører

Konstruktion: AFRY AB

SORI’s ydelser

- Energi
- Indeklima
- Ventilation
- VVS i bygning (vand, varme og afløb)
- Byggemodning
- Ledninger i jord

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45