Baltorpplænen

I Ballerup Kommune opføres en ny bydel, Baltorpplænen, bestående af 300 boliger, campus- og kulturfaciliteter og en klimapark centreret i Ballerup by.

Projektet tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes ”Planstrategi 2018”, der er sat i søen for at skabe en bedre integration mellem bolig-, center-, uddannelses- og erhvervsområder og på den måde skabe mere liv og tryghed. Ønsket er at udvikle flere og grønnere byrum, øge bymidtens rekreative kvaliteter og indtænke biodiversitet
og mere vild og varieret natur på udvalgte steder.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har for dette projekt været med til at projekterer energi, indeklima, VVS, ventilation og byggemodning. Der er desuden udarbejdet dagslysberegninger i forbindelse med myndighedsprojekt og byggeandragende.

I forbindelse med energi og indeklima foretager vi energiramme- og indeklima-simuleringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger. 
Vi projekterer og dimensionerer vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse samt rækkehuse. 

Vi står for planlægning, projektering, dimensionering og koordering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores speciale.

Projektnavn

Baltorpplænen

Projektadresse

Baltorpplænen,
2750 Ballerup

Samlet areal

65.594 m²

Projektperiode

Oktober 2021 - forventes afsluttet 2023

Bygherre

FB Baltorp A/S

Entreprisesum

Fortrolig

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

BP1 Entreprise ApS

Ingeniører

Konstruktion: AFRY AB

SORI’s ydelser

- Energi
- Indeklima
- Ventilation
- VVS i bygning (vand, varme og afløb)
- Byggemodning
- Ledninger i jord

Kontaktperson

Mikkel Solhøj
ms@sori.dk
31784011

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45