AB Skellet 5-7

Renovering af VVS installationer

AB Skellet 5-7 i Næstved er en ejendom fra 1944 som består af 4 etager samt kælder og tagetage. I alt et samlet areal på 1.776 m².

Beboerne i ejendommen oplevede problemer med varierende ventetider på varmt vand. Baseret på en vurdering af ejendommens vandrørs stand, blev foreningen anbefalet at udskifte hele vandinstallationen, idet rørene havde nået deres levetid.

Udover udskiftning af hele vandinstallationen blev foreningen AB Skellet 5-7 også rådgivet om at udbedre installationen i varmecentralen samt at føre en enkelt køkkenfaldstamme over tag for at imøde-komme den nødvendige udluftning.

Som rådgivende ingeniørfirma hjalp vi med

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for AB Skellet 5-7 i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres komplet ny vandinstallation fra vandstik i kælder til tapsteder i boliger. Rådgivningen har omfattet indledende løsningsforslag med budget og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.

Billede AB Skellet

Projektnavn

AB Skellet 5-7

Projektadresse

Skellet 5-7,
4700 Næstved

Samlet areal

1.776 m²

Projektperiode

Juli 2019 - November 2019

Bygherre

AB Skellet 5-7

Entreprisesum

ca. 400.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Gyrstinge VVS

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI’s ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45