Rådgivning i alle faser

Ingeniørfirmaet SORI tilbyder rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering. Fra indledende undersøgelser og disponeringer, til projektering og udbud, efterfulgt af tilsyn og aflevering. Arbejdet udføres for traditionelle bygherrer som kommuner, erhverv, boligforeninger og totalentreprenører.

Vi tilbyder desuden en række andre ydelser som projektering af arbejdstegninger, projektledelse, projektoptimering og fejlsøgning på eksisterende anlæg.

icons_indledende_undersoegelser_01
Indledende undersøgelser

Vi varetager projektledelsen fra projektets start, gennem projektering, udbud og licitation, samt under udførsel og aflevering,  med tidsplan og økonomistyring

icons_projektering_01
Projektering

Energirammeberegninger, varmetabsberegninger og ansøgning om tilskud til energibesparende tiltag


icons_tilsyn_01
Tilsyn og aflevering

Vi kontrollerer løbende at arbejdet er udført i henhold til aftalegrundlaget, samt gældende lovgivning og retningslinjer

icons_projektledelse_01
Projektledelse

Vi varetager projektledelsen fra projektets start, gennem projektering, udbud og licitation, samt under udførsel og aflevering, med tidsplan og økonomistyring

icons_energi_01
Energi

Energirammeberegninger, varmetabsberegninger og ansøgning om tilskud til energibesparende tiltag


icons_indeklima_01
Indeklima

Rådgivning og indeklimasimulering i beregningsprogrammet Bsim der er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut


icons_projektoptimering_01
Projektoptimering

Vi gransker projektet med henblik på optimering af den samlede løsning i forhold til energi, komfort og projektøkonomi

icons_fejsoegning_01
Fejlsøgning

Gennemgang af fejlbehæftede anlæg med forslag til forbedringer og eventuelt udbedring af registrerede fejl og mangler

icons_vurdering_installationer_01
Vurdering af installationer

Vi gennemgår ejendommens installationer med henblik på drift og økonomi til vedligeholdelse


icons_vej_anlaegsteknik_01
Vej- og anlægsteknik

Vi planlægger og projekterer nye forbindelser. Vi arbejder i Microstation OpenRoads, og tilbyder projektering af vej- og anlægsprojekter i 2D og 3D
 

icons_byggemodning_01
Byggemodning

Med en godkendt lokalplan og en planlagt bebyggelse forvandles mark til by eller byggegrund. Vi inddrager forsyningsselskaber, myndigheder mv. og projekterer byggemodningen

icons_lar_skybrudssikring_01
LAR og skybrudssikring

Vi tilbyder rådgivning indenfor LAR og skybrudssikring, som omhandler afledning, forsinkelse, fordampning og nedsivning af regnvand
 

"Vi bestræber os på at holde et højt fagligt niveau, med fokus på kundens behov. Kontakt mig så vi kan aftale et uforpligtende møde."

kontakt_mikkel_solhoej

Mikkel Solhøj

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

FI_logo-2

CVR: 36 53 31 45