Energi og indeklima

Få den nødvendige dokumentation

Beregning af energiramme, indeklima og dagslys

Overhold bygningsreglementets krav for indeklima og energiforbrug

For at opfylde bygningsreglementets krav er det nødvendigt at dokumentere bygningens energiforbrug i form af en energirammeberegning, der indsendes til kommunen i forbindelse med myndighedsansøgningen. Der skal desuden udarbejdes en redegørelse for, at der i arbejds- og opholdsområder kan opretholdes et tilfredsstillende indeklima, hvor temperatur, CO2-niveau og dagslys overholder mindstekravene.

SORI tilbyder flere ydelser indenfor energi og indeklima. Vi råder over en række effektive værktøjer til at dokumentere termisk, atmosfærisk og dagslys i forbindelse med visuelt indeklima. Resultaterne afleveres som en rapport baseret på branchens anvisninger og best practice.

bygningsfysik_heat_ls
pil_bg

Få dokumentationen på plads med SORIs rådgivende ingeniører

Kontakt os i dag med jeres konkrete problemstilling. Vi taler om jeres udfordringer, hvorefter vi sammen finder en helhedsløsning, der er tilpasset jeres ønsker.  Giv os et ring eller send en mail.

kontakt_fred

Frederik Stani Albrechtsen

Civilingeniør / Specialist i energi

"Vi er her for at hjælpe jer med at leve op til bygningsreglementets krav, uanset om I skal etablere eller omstille til et tilfredsstillende indeklima og energiforbrug. I bund og grund handler det om at give jer den mest pålidelige rådgivning og dokumentation, som vi selv ville ønske at modtage."

Mark Rasmussen

Partner og ansvarlig for energi og indeklima

mr_profil_lp
rapport_pic_pages

Hvad kan I forvente?

Få udarbejdet følgende rapporter:

 • Energiberegninger
 • Indeklimaberegninger
 • Dagslysberegninger

Indeklima i eksisterende bygninger

Et godt indeklima har stor betydning for menneskers trivsel, effektivitet og indlæring. Det bør derfor sikres, at der i arbejds- og opholdsarealer samt bolig kan opretholdes et sundt indeklima.

Ud fra en besigtigelse og dialog med ejendommens brugere og driftspersonale kan vi vurdere, hvor der er mulighed for forbedringer. Her er indeklimasimuleringer et afgørende værktøj til at vurdere effekten af forskellige tiltag. Vi kan dermed opstille konkrete løsningsforslag med fokus på at minimere omkostninger til etablering og drift, uden at gå på kompromis med brugernes komfort.

Forøg potentialet til certificering og klassificering af nybyggeri

I mange projekter stilles skærpede krav til energi og indeklima for at opnå et godt byggeri. Det kan også være en forudsætning, at byggeriet skal certificeres med DGNB, svanemærket eller tilsvarende frivillige ordninger. I denne forbindelse vil der typisk være behov for at kortlægge, hvor der med fordel kan hentes point i projektet. Vi ved af erfaring, at det kræver et bredt kendskab til disse krav og afbalancerede løsninger, da tiltag, der bidrager positivt i en kategori, kan have en negativ indflydelse på andre faktorer. Siden 2015 har vi rådgivet både bygherrer og entreprenører til at kunne opfylde egne og reglementets krav. Vi sikrer, at vores rapporter indeholder alle nødvendige parametre og beregninger.

Hermed er opstillet eksempler på emner, der kræver dokumentation:

Energi

 • Energiramme til nybyggeri eller ændret anvendelse
 • Energikrav ved tilbygninger
 • Energikrav ved ombygninger og udskiftning af bygningsdele
 • Kuldebroer og linjetab
 • U-værdi for store terrændæk
 • Varmetabsberegning
 • Kondensrisikoanalyse

Indeklima

 • Termisk og atmosfærisk indeklima
 • Strålingsasymmetri
 • Træk og kuldefald
 • Dagslys og direkte sollys

Udvalgte referenceprojekter

FØLG OS

Vi tror på at specialiseret rådgivning kan bidrage til en bedre virksomhedskultur og dermed bedre rådgivning til fordel for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores styrker og kompetencer er centreret omkring energi, indeklima og installationer, samt vej og anlæg. Vi bestræber os på at indsamle, forbedre og videreformidle tilegnet viden på tværs af medarbejderne, for at skabe den faglige stolthed der er nødvendig, for at kunne kalde det "Specialiseret rådgivning"

julemaerkehjemmene_logo_2023
Logo FRI Forening af Rådgivende Ingeniører

CVR: 36 53 31 45