Vores ydelser

Rådgivning i alle faser

Ingeniørfirmaet SORI tilbyder rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering. Fra indledende undersøgelser og disponeringer, til projektering og udbud, efterfulgt af tilsyn og aflevering. Arbejdet udføres for traditionelle bygherrer som kommuner, erhverv, boligforeninger og totalentreprenører.

Vi tilbyder desuden en række andre ydelser som projektering af arbejdstegninger, projektledelse, projektoptimering og fejlsøgning på eksisterende anlæg.

Indledende undersøgelser

Problemstillingen defineres og vi udarbejder et beslutningsgrundlag, med løsningsforslag og tilhørende budget.

Projektering

Udarbejdelse af beskrivelser, tegninger, diagrammer og udbudsmateriale til indhentning af tilbud.

Tilsyn og aflevering

Vi kontrollerer løbende at arbejdet er udført i henhold til aftalegrundlaget, samt gældende lovgivning og retningslinjer

Projektledelse

Vi varetager projektledelsen fra projektets start, gennem projektering, udbud og licitation, samt under udførsel og aflevering,  med tidsplan og økonomistyring

Energi

Energirammeberegninger, varmetabsberegninger og ansøgning om tilskud til energibesparende tiltag

Indeklima

Rådgivning og indeklimasimulering i beregningsprogrammet Bsim der er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut

Projektoptimering

Vi gransker projektet med henblik på optimering af den samlede løsning i forhold til energi, komfort og projektøkonomi

Fejlsøgning

Gennemgang af fejlbehæftede anlæg med forslag til forbedringer og eventuelt udbedring af registrerede fejl og mangler

Vurdering af installationer

Vi gennemgår ejendommens installationer med henblik på drift og økonomi til vedligeholdelse