Gråsten Slot (Vandkvalitet)

For Slots- og kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle laves indledende undersøgelser, samt et projekt på hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger Projektnavn SLKS Gråsten Slot Adresse Slotsbakken, 6300 Gråsten Samlet areal Slottet og tilhørende ejendomme Bygherre Slots- og kulturstyrelsen Entreprisesum – Entrepriseform Fagentreprise Projektopstart December[…]

Fredensborg Slot (Vandkvalitet)

For Slots- og kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle laves indledende undersøgelser, samt et projekt på hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger Projektnavn SLKS Fredensborg Slot Adresse Slottet 1B, 3480 Fredensborg Samlet areal Slottet og tilhørende ejendomme Bygherre Slots- og kulturstyrelsen Entreprisesum – Entrepriseform Fagentreprise Projektopstart[…]

VW værksted (Ventilation)

For Semler Ejendomme har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres nyt ventilationsanlæg til VW’s værksted i Gladsaxe.  Totalrådgivning med projektering, projektledelse og tilsyn i forbindelse med udskiftning af et eksisterende ventilationsanlæg, samt etablering af procesventilation i nyt værkstedsområde. Projektnavn VW Værksted Gladsaxe Adresse Dynamovej 5, 2860 Søborg Samlet areal 1800[…]

Skolen ved Bülowsvej

For Frederiksberg Kommune har vi været totalrådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres ventilation, CTS og ny belysning til 23 undervisningslokaler, i den over 100 år gamle ejendom på Fuglevangsvej 5.  Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af indledende projektforslag med budget, samt komplet projektering og efterfølgende tilsyn. Projektnavn Skolen ved Bülowsvej Adresse Fuglevangsvej 5,[…]

Solrød Rådhus, optimering af ventilationsanlæg

For Solrød Kommune har vi optimeret rådhusets ventilationsanlæg til komfortventilation og køling. Da anlæggene ikke fungerede efter hensigten, har vi lavet en systematisk undersøgelse af fordelingssystem og armaturer. Efterfølgende er der foretaget en række ændringer og komplet indregulering. Resultatet er et velfungerende ventilationssystem med bedre komfort og lavere energiforbrug. Nogle gange skal der kun få[…]

E/F Farumhus, renovering af VVS installationer

https://youtu.be/hiyWJSeYHJQ Rådgivning, tilsyn og delafleveringer i forbindelse med rørudskiftning og relining* af stigstrenge for koldt og varmt brugsvand. Ejendommen består af 127 lejligheder fordelt på tre etageejendomme, på adressen Ryttergårdsvej 16, 18 og 20, 3520 Farum. *Relining: På grund af ændrede regler er det ikke længere muligt at reline brugsvandsinstallationer

H C Andersens Vej 25 – 49, rørudskiftning

Ejendommen er opført i 1969 med en tilføjet tagetage i 1997. Bygningen består af 4 sammenbyggede blokke med i alt 110 lejligheder, fordelt på 4 etager (Stue-3.Sal). Ejendommen er med kælder, hvor brugsvandsledningerne føres synligt under loft. Arbejdet vedrører projektering af udbudsmateriale i forbindelse med udskiftning af ledninger under loft i kælder for varmt brugsvand[…]

E/F Top-House, renovering af VVS

Løsningsforslag vedrørende renovering og relining af afløbs- og brugsvandsinstallationer i etageejendommen der består af 179 ejerlejligheder, fordelt på fem etager. *Relining: Eksisterende vandrør renses og tørres, hvorefter der etableres en ny plastbelægning inden i rørene. Løsningen giver et godt resultat med lavt tryktab og lang holdbarhed. Arbejdet kan udføres uden væsentlige bygningsarbejder, da arbejdet kan[…]

E/F Drejøgården – Renovering af rør

Rådgivning og tilsyn i forbindelse med renovering af eksisterende rør for varmt og koldt brugsvand, samt udskiftning af vandmålere og rensning af afløbsledninger. Ejendommen er bygget i 1974 og har 249 ejerlejligheder fordelt over 7 opgange, samt 2 erhvervsmål. Renoveringen udføres med relining*. *Relining: Eksisterende vandrør renses og tørres, hvorefter der etableres en ny plastbelægning[…]