Solrød Rådhus, optimering af ventilationsanlæg

For Solrød Kommune har vi optimeret rådhusets ventilationsanlæg til komfortventilation og køling. Da anlæggene ikke fungerede efter hensigten, har vi lavet en systematisk undersøgelse af fordelingssystem og armaturer. Efterfølgende er der foretaget en række ændringer og komplet indregulering. Resultatet er et velfungerende ventilationssystem med bedre komfort og lavere energiforbrug. Nogle gange skal der kun få[…]

By & Havn – Pakhus 54 i Nordhavnen

Projektering af VVS ifm. nyindretning af ca. 2.000m2 kontorlokaler. Fortrængningsventilation med strålepaneler i loft for opvarmning og køling. Der er udarbejdet indeklimasimulering i Bsim for at fastlægge behov for køling og solafskærmning. Arbejdet består desuden i projektering af ændringer på øvrige VVS installationer. Samarbejdspartnere: IGS Rådgivende Ingeniører Arkitekterne Køge for By og Havn