VW værksted (Ventilation)

For Semler Ejendomme har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres nyt ventilationsanlæg til VW’s værksted i Gladsaxe.  Totalrådgivning med projektering, projektledelse og tilsyn i forbindelse med udskiftning af et eksisterende ventilationsanlæg, samt etablering af procesventilation i nyt værkstedsområde. Projektnavn VW Værksted Gladsaxe Adresse Dynamovej 5, 2860 Søborg Samlet areal 1800[…]

COOK MEDICAL

For William Cook Medical opføres 1.500m2 ny domicilbygning ved fabrikken i Bjæverskov. I forbindelse med projektet er der foretaget indeklimasimuleringer i Bsim. Ventilation er udført med diffus indblæsning og integreret køling. Projektnavn COOK MEDICAL Adresse Sandet 6, 4632 Bjæverskov Samlet areal 1.500 m2 Bygherre William Cook Medical Entreprisesum – Entrepriseform Hovedentreprise Projektopstart 2016 Aflevering 2017[…]

Solrød Rådhus, optimering af ventilationsanlæg

For Solrød Kommune har vi optimeret rådhusets ventilationsanlæg til komfortventilation og køling. Da anlæggene ikke fungerede efter hensigten, har vi lavet en systematisk undersøgelse af fordelingssystem og armaturer. Efterfølgende er der foretaget en række ændringer og komplet indregulering. Resultatet er et velfungerende ventilationssystem med bedre komfort og lavere energiforbrug. Nogle gange skal der kun få[…]

By & Havn – Pakhus 54 i Nordhavnen

Projektering af VVS ifm. nyindretning af ca. 2.000m2 kontorlokaler. Fortrængningsventilation med strålepaneler i loft for opvarmning og køling. Der er udarbejdet indeklimasimulering i Bsim for at fastlægge behov for køling og solafskærmning. Arbejdet består desuden i projektering af ændringer på øvrige VVS installationer. Samarbejdspartnere: IGS Rådgivende Ingeniører Arkitekterne Køge for By og Havn