Grønttorvet – Valby

For FB Gruppen A/S opføres ca. 2.200 boliger på grunden der tidligere husede det gamle grønttorv. Centralt på grunden etableres et grønt område med underliggende parkeringskælder. Byggeriet er fordelt på 23 byggefelter med højhuse, rækkehuse etageboliger, parkeringshuse og et fælles spisehus. Ingeniørfirmaet SORI har været en del af projektet siden første spadestik, hvor vi har[…]

E/F Farumhus, renovering af VVS installationer

https://youtu.be/hiyWJSeYHJQ Rådgivning, tilsyn og delafleveringer i forbindelse med rørudskiftning og relining* af stigstrenge for koldt og varmt brugsvand. Ejendommen består af 127 lejligheder fordelt på tre etageejendomme, på adressen Ryttergårdsvej 16, 18 og 20, 3520 Farum. *Relining: På grund af ændrede regler er det ikke længere muligt at reline brugsvandsinstallationer

H C Andersens Vej 25 – 49, rørudskiftning

Ejendommen er opført i 1969 med en tilføjet tagetage i 1997. Bygningen består af 4 sammenbyggede blokke med i alt 110 lejligheder, fordelt på 4 etager (Stue-3.Sal). Ejendommen er med kælder, hvor brugsvandsledningerne føres synligt under loft. Arbejdet vedrører projektering af udbudsmateriale i forbindelse med udskiftning af ledninger under loft i kælder for varmt brugsvand[…]

E/F Top-House, renovering af VVS

Løsningsforslag vedrørende renovering og relining af afløbs- og brugsvandsinstallationer i etageejendommen der består af 179 ejerlejligheder, fordelt på fem etager. *Relining: Eksisterende vandrør renses og tørres, hvorefter der etableres en ny plastbelægning inden i rørene. Løsningen giver et godt resultat med lavt tryktab og lang holdbarhed. Arbejdet kan udføres uden væsentlige bygningsarbejder, da arbejdet kan[…]

E/F Drejøgården – Renovering af rør

Rådgivning og tilsyn i forbindelse med renovering af eksisterende rør for varmt og koldt brugsvand, samt udskiftning af vandmålere og rensning af afløbsledninger. Ejendommen er bygget i 1974 og har 249 ejerlejligheder fordelt over 7 opgange, samt 2 erhvervsmål. Renoveringen udføres med relining*. *Relining: Eksisterende vandrør renses og tørres, hvorefter der etableres en ny plastbelægning[…]

Sfinxen – Projektledelse af ventilations- og køleentreprise

Projektledelse i forbindelse med udførsel af ventilation og køling til byggeriet Sfinxen på Islands Brygge. Projektet vedrører 50 luksuriøse lejligheder fordelt på 12 etager med erhverv/konferencecenter i kælder og stueplan. Vi varetager projektledelse, herunder projektering, koordinering, indkøb, tilsyn og aflevering på vegne af STRATO ventilation A/S Samarbejdspartnere: STRATO ventilation A/S