Gråsten Slot (Vandkvalitet)

For Slots- og kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle laves indledende undersøgelser, samt et projekt på hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger Projektnavn SLKS Gråsten Slot Adresse Slotsbakken, 6300 Gråsten Samlet areal Slottet og tilhørende ejendomme Bygherre Slots- og kulturstyrelsen Entreprisesum – Entrepriseform Fagentreprise Projektopstart December[…]

Fredensborg Slot (Vandkvalitet)

For Slots- og kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle laves indledende undersøgelser, samt et projekt på hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger Projektnavn SLKS Fredensborg Slot Adresse Slottet 1B, 3480 Fredensborg Samlet areal Slottet og tilhørende ejendomme Bygherre Slots- og kulturstyrelsen Entreprisesum – Entrepriseform Fagentreprise Projektopstart[…]

VW værksted (Ventilation)

For Semler Ejendomme har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres nyt ventilationsanlæg til VW’s værksted i Gladsaxe.  Totalrådgivning med projektering, projektledelse og tilsyn i forbindelse med udskiftning af et eksisterende ventilationsanlæg, samt etablering af procesventilation i nyt værkstedsområde. Projektnavn VW Værksted Gladsaxe Adresse Dynamovej 5, 2860 Søborg Samlet areal 1800[…]

Skolen ved Bülowsvej

For Frederiksberg Kommune har vi været totalrådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle etableres ventilation, CTS og ny belysning til 23 undervisningslokaler, i den over 100 år gamle ejendom på Fuglevangsvej 5.  Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af indledende projektforslag med budget, samt komplet projektering og efterfølgende tilsyn. Projektnavn Skolen ved Bülowsvej Adresse Fuglevangsvej 5,[…]

COOK MEDICAL

For William Cook Medical opføres 1.500m2 ny domicilbygning ved fabrikken i Bjæverskov. I forbindelse med projektet er der foretaget indeklimasimuleringer i Bsim. Ventilation er udført med diffus indblæsning og integreret køling. Projektnavn COOK MEDICAL Adresse Sandet 6, 4632 Bjæverskov Samlet areal 1.500 m2 Bygherre William Cook Medical Entreprisesum – Entrepriseform Hovedentreprise Projektopstart 2016 Aflevering 2017[…]

Grønttorvet – Valby

For FB Gruppen A/S opføres ca. 2.200 boliger på grunden der tidligere husede det gamle grønttorv. Centralt på grunden etableres et grønt område med underliggende parkeringskælder. Byggeriet er fordelt på 23 byggefelter med højhuse, rækkehuse etageboliger, parkeringshuse og et fælles spisehus. Ingeniørfirmaet SORI har været en del af projektet siden første spadestik, hvor vi har[…]

Nordøst Amager Skole

For Københavns Kommune opføres Nordøst Amager Skole på Holmbladsgade. Skolen får tre spor fra 0. til 9. klasse og skal kunne rumme op til 840 skolebørn, med skolefritidsordning til de 336 mindste. Bygningen udføres i forskudte plan hvor der bl.a. etableres undervisningslokaler, faglokaler, musiklokale, auditorie, administration, KKFO (SFO), parkeringskælder og idrætshal med tilhørende omklædningsrum. Adgangen[…]

Solrød Rådhus, optimering af ventilationsanlæg

For Solrød Kommune har vi optimeret rådhusets ventilationsanlæg til komfortventilation og køling. Da anlæggene ikke fungerede efter hensigten, har vi lavet en systematisk undersøgelse af fordelingssystem og armaturer. Efterfølgende er der foretaget en række ændringer og komplet indregulering. Resultatet er et velfungerende ventilationssystem med bedre komfort og lavere energiforbrug. Nogle gange skal der kun få[…]

E/F Farumhus, renovering af VVS installationer

https://youtu.be/hiyWJSeYHJQ Rådgivning, tilsyn og delafleveringer i forbindelse med rørudskiftning og relining* af stigstrenge for koldt og varmt brugsvand. Ejendommen består af 127 lejligheder fordelt på tre etageejendomme, på adressen Ryttergårdsvej 16, 18 og 20, 3520 Farum. *Relining: På grund af ændrede regler er det ikke længere muligt at reline brugsvandsinstallationer